On-line rezervace hodin

Zarezervujte si hodiny pro svůj tenis, který nikdy nebude závislý na počasí. Přijďte si zahrát i v letních měsích, kdy oceníte skvělou vnitřní teplotu v hale. Ještě nikdy se Vám v létě nehrálo tak pohodlně!

PODMÍNKY A PRAVIDLA PROVOZU TENISOVÉ HALY


 • Rezervace tenisových kurtů se děje výhradně prostřednictvím on-line rezervačního systému na adrese www.tenis-trebic.cz nebo osobně u obsluhy SPIN Pubu, která rovněž provede rezervaci přes on-line rezervační systém. Úhrada za pronájem se provádí u obsluhy SPIN Pubu nebo u obsluhy tenisové haly.
 • Dlouhodobé pronájmy jsou řešeny smluvně s p. Miroslavem Kijem, tel.: 737 516 293.
 • Hráči si před vstupem na kurt vyzvednou v hale klíče od šatny, po převlečení ji zamknou a vrátí v hale na určené místo.
 • Časy rezervací si hráči hlídají sami a plynule se při navazujících se hodinách střídají.
 • Součástí pronájmu tenisového kurtu je jeho ZAMETENÍ PO CELÉ PLOŠE, proto doporučujeme skončit 3min před koncem rezervace, aby úklidem kurtu nebylo zasahováno do času, který má rezervovaný někdo další.
 • Na kurt hráči vstupují výhradně v tenisové ČISTÉ obuvi a vhodném sportovním oblečení. V obuvi od antuky je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO vstupovat na herní plochu i takovou obuv čistit v prostorách šaten či sprch. V opačném případě může obsluha areálu zakázat hráči vstup na kurty bez nároku na náhradu rezervace.
 • Prosíme hráče, aby si před vstupem do haly VYPNULI VYZVÁNĚNÍ SVÝCH MOBILNÍCH TELEFONŮ. Pokud mají naléhavý hovor, je zdvořilé ho vyřídit mimo prostor haly, např. na chodbě či v šatně, nikoliv na kurtu.
 • Tenis se svojí povahou řadí mezi společenské sporty, ve kterých by měla být dodržována etiketa slušného a zdvořilého chování, proto prosíme o verbální projevy takové, které nebudou rušit a urážet všechny přítomné v hale. 
 • Vytápění a osvětlení haly je řešeno automaticky, proto prosíme hráče, aby nemanipulovali s termostatem haly a nikterak se nesnažili upravit teplotu. V hale je v zimní sezóně udržována teplota v rozmezí 15-15,5 °C. Uživatel haly je povinen dodržovat předem smluvený čas rezervace, po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.
 • V případě plánovaného překročení herního času a je-li kurt volný, si hráči mohou prodloužit svůj placený herní čas. Je nutné rezervaci provést přes on-line rezervační systém nebo u obsluhy SPIN Pubu. Rezervaci lze prodloužit min. o 30min. Pronájem kurtu bude hráči dodatečně naúčtován dle platného ceníku.
 • Užívání tenisové haly je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu. Úraz se hlásí obsluze areálu, která provede zápis do knihy úrazů a v případě potřeby přivolá lékaře. Drobná poranění je možno ošetřit na místě, lékárnička je k dispozici u obsluhy areálu.
 • Majitel ani provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí hráčů.
 • Do haly je PŘÍSNÝ ZÁKAZ nošení nápojů ve skle a pojídání různých pochutin, které drobí a na povrchu haly zanechávají nepořádek.
 • Nedodržuje-li hráč tento provozní řád, obsluha areálu je oprávněna jej vykázat. ON-LINE REZERVACE HODIN


 • Rezervační on-line systém slouží k rezervaci tenisových kurtů. Na stránkách www.tenis-trebic.cz přejděte na odkaz ON-LINE REZERVACE HODIN, po kliknutí na ON-LINE REZERVAČNÍ KALENDÁŘ ZDE, se zaregistrujte a bude Vám umožněn přístup do rezervací. Nezaregistrovaný hráč si nemůže vytvořit rezervaci. Registrace je zdarma. Minimální délka jedné rezervace je 30min, přičemž lze prodloužit po půlhodinách.
 • KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY

  • Hráč má možnost zarezervovat si termín max. 30 dní předem a nejpozději 1hod před plánovanou rezervací. Platba se provádí na místě v hotovosti dle platného ceníku.
  • STORNO PODMÍNKY - rezervace si hráči odhlašují sami výhradně přes on-line rezervační systém. Rezervaci je možné zrušit více než 24hod předem bez jakýchkoliv sankcí. Rezervace zrušená do 24hod předem se řeší s hráči individuálně, při opakovaných takto zrušených rezervacích může být hráči rezervace či vstup do haly úplně zamezen.
  • U krátkodobých pronájmů má hráč možnost zarezervovat si termín max. 30 dní předem a nejpozději 1hod před plánovanou rezervací. Platba se provádí na místě v hotovosti dle platného ceníku. STORNO PODMÍNKY - rezervace si hráči odhlašují sami výhradně přes on-line rezervační systém. Rezervaci je možné zrušit více než 24hod předem bez jakýchkoliv sankcí. Rezervace zrušená do 24hod předem se řeší s hráči individuálně, při opakovaných prohřešcích může být hráči rezervace či vstup do haly úplně zamezen.
 • DLOUHODOBÉ PRONÁJMY

  • Dlouhodobým pronájmem se rozumí rezervace pravidelného termínu na celé dané období (zimní sezóna nebo letní sezóna) a jeho zaplacení na celé období v termínu.
  • Dlouhodobé pronájmy a rezervace na turnaje zadává do kalendáře obsluha tenisového haly na základě předem smluvených termínů. Hráčům je pro tyto účely vytvořena peněženka a nastaven peněžní kredit, který je přesně spočítán na zimní nebo letní období. Kredity se automaticky odečítají z peněženky po skončení každé odehrané rezervace.
  • STORNO PODMÍNKY - rezervace si hráči odhlašují sami výhradně přes online rezervační systém. Maximální počet takto odhlášených rezervací jsou 4 za dané období pro každý termín dlouhodobé rezervace (obdobím se rozumí zimní sezóna či letní sezóna. Odhlášení je možné více než 24hod před termínem rezervace bez sankcí, přičemž se v plné míře započítává náhrada, tzn., že se kredity přičtou zpět do peněženky a hráči budou mít možnost si náhradu vyčerpat v jiném termínu, vždy ale tak, aby kredity vyčerpali do konce daného období. Odhlášení v kratším čase než 24hod před termínem rezervace není možné.
 • Při sestavování rezervací se upřednostňují dlouhodobé pronájmy, které se do kalendáře zadávají jako první.
 • Mají-li hráči sjednaný dlouhodobý pronájem a navíc si vytvoří jednorázovou rezervaci mimo dlouhodobý pronájem, pak mohou rezervaci zaplatit hotově u obsluhy haly nebo SPIN Pubu nebo použít předplacené kredity. Zde je ale potřeba brát na vědomí, že pak předplacené kredity nevystačí na celé původně předpokládané období dlouhodobého pronájmu, ale o daný počet kreditů se zkrátí. Způsob úhrady je potřeba sdělit obsluze před vstupem na kurt.